ផលិតផល CBD Vape ល្អបំផុតមានលក់

បង្ហាញ​ពី​លទ្ធផល 2 ទាំង​អស់

ប៊ិចអេសភីអេសអេសស្ពឺមឺរ ២០០ មីលីក្រាម | ជម្រើស CBD ដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុត

$24.99
  • ធម្មជាតិទាំងអស់
  • គ្មាន PG/PEG/VG/MCT
  • វិសាលគមទូលំទូលាយ / មិនដាច់ពីគ្នា
  • ពិធីជប់លៀង 3rd មន្ទីរពិសោធន៍សាកល្បង 
  • ប្រវត្តិរូប Terpene ដែលត្រូវបានកំណត់គោលដៅឬរសជាតិ
  • 0.5ml (200mg CBD)