ຜະລິດຕະພັນ CBD Vape ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຂາຍ

ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນໄດ້ຮັບ 2 ທັງຫມົດ

ປາກກາ CBD Vape Spectrum 200mg ກວ້າງ | ທາງເລືອກທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດຂອງ CBD

$24.99
  • ທັງຫມົດທໍາມະຊາດ
  • ບໍ່ມີ PG/PEG/VG/MCT
  • Spectrum ກວ້າງ / ບໍ່ແຍກ
  • ງານລ້ຽງ 3rd ຫ້ອງທົດລອງທົດສອບ 
  • ໂປຣໄຟລ Ter Terpene ທີ່ລະບຸເປົ້າorາຍຫຼືລົດຊາດ
  • 0.5ml (200 ມລກ CBD)