വിൽപ്പനയിൽ മികച്ച CBD വേപ്പ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

കാണിക്കുന്നത് എല്ലാ 2 ഫലങ്ങളും

CBD Vape Pen 200mg | ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ CBD ഓപ്ഷൻ

$24.99
  • എല്ലാ പ്രകൃതി
  • PG/PEG/VG/MCT ഇല്ല
  • ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം / നോൺ-ഐസോലേറ്റ്
  • 3rd പാർട്ടി ലാബ് പരീക്ഷിച്ചു 
  • ടാർഗെറ്റുചെയ്‌തതോ സുഗന്ധമുള്ളതോ ആയ ടെർപെൻ പ്രൊഫൈലുകൾ
  • 0.5 മില്ലി (200 മില്ലിഗ്രാം സിബിഡി)