Hiển thị cả 4 kết quả

CBD nhai cho chó

Thức ăn cho chó CBD Miễn phí THC

$29.99
  • Làm dịu căng thẳng & lo lắng
  • 100% Thành phần tự nhiên
  • Yummy Green Apple & Peanut Butter Flavour
  • Hữu cơ, thuần chay, siêu thực phẩm
  • Không biến đổi gen, không Gluten, không sữa
  • 5mg CBD mỗi lần / 30 lần / 150mg CBD Tổng cộng